ییلاق زیبا و دیدنی سوچاله

در گیلان جاهای دیدنی وتفریحی زیادی وجود دارد که یکی از آنها اولسبلنگاه وسوچاله وخرفه پشت است در مناطق ییلاقی بهتر است

  در گیلان جاهای دیدنی وتفریحی زیادی وجود دارد که یکی از آنها اولسبلنگاه وسوچاله وخرفه پشت است در مناطق ییلاقی بهتر است از هتلهای موجود استفاده نمایید ویا از مکانهای امن در دسترس جاده اصلی استفاده کنید هیچوقت از چادر برای سکونت استفاده نشود ییلاقها همیشه برای غیر بومیها خصوصا جوانها امن نیست

کلمات کلیدی: سوچاله ماسال ییلاق طبیعت زیبا
هتل در ماسال